Centrum Usług Społecznych w Prusicach

ul. Żmigrodzka 39
55-110 Prusice
tel 71/ 312-51-97
e-mail: kontakt @ cusprusice.pl
REGON 005941954
NIP 915-137-60-21

DYREKTOR: Joanna Wiraszka

GODZINY PRACY W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PRUSICACH